Ochrana osobních údajů

čec 14, 2023

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů a jejich zpracování

V naší společnosti si vážíme soukromí našich klientů a uživatelů webových stránek, a proto jdeme při ochraně jejich osobních údajů nad rámec základních zákonných požadavků. Tento dokument je vytvořen v souladu s platnými právními předpisy, včetně Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), a definuje, jak sbíráme, uchováváme a zpracováváme osobní údaje našich klientů. Důraz klade na transparentnost a dostupnost informací ohledně zpracování a ochrany osobních údajů. Zajišťujeme, že veškeré informace o zpracování jsou snadno přístupné a srozumitelné pro naše klienty.

Práva subjektu údajů

Klienti naší společnosti mají v souladu s GDPR řadu práv včetně práva na přístup ke svým údajům, právo na opravu nepřesných nebo neúplných údajů, právo na výmaz údajů neboli právo 'být zapomenut', právo omezit zpracování, právo na přenositelnost údajů a právo vznést námitky proti zpracování osobních údajů. Jsme připraveni tyto požadavky bez zbytečného odkladu splnit a poskytnout všechny relevantní informace. V případě jakýchkoliv dotazů nebo požadavků týkajících se osobních údajů se na nás můžete obrátit prostřednictvím elektronické pošty na adrese [email protected].

Shromažďování a využití informací

V průběhu poskytování našich služeb shromažďujeme různé osobní informace, které vážíme k poskytnutým službám. Tyto údaje mohou zahrnovat jméno, kontaktní informace, jako je email a telefonní číslo, a další údaje nutné pro účely fakturace či marketingové komunikace. Při každém sběru dat se ujistíme, že subjekt údajů je informován o rozsahu shromažďovaných informací a účelu jejich zpracování. Uchováváme osobní údaje pouze po nezbytně nutnou dobu a s maximální možnou péčí.

Bezpečnost osobních údajů

Bezpečnost shromažďovaných osobních údajů je pro nás prioritou. Používáme různé technické a organizační opatření k ochraně osobních údajů před neoprávněným přístupem, ztrátou, zneužitím nebo zničením. Naše bezpečnostní politika je pravidelně aktualizována a je v souladu s nejnovějšími bezpečnostními standardy. Naši zaměstnanci a spolupracující subjekty jsou pravidelně školeni v oblasti ochrany a bezpečného zacházení s osobními údaji.

Kontaktní informace provozovatele stránky

Majitelem a provozovatelem webové stránky salon-image.cz je Vladimír Zářivý se sídlem Botanická 68a, 602 00 Brno-střed, Česká republika. V případě jakýchkoliv dotazů nebo požadavků týkajících se ochrany osobních údajů nás neváhejte kontaktovat prostřednictvím e-mailu na adrese [email protected].

Napsat komentář